Privacy Statement

Algemeen

In deze privacyverklaring geeft THL Advocaten, gevestigd aan de Meent 106, 3011 JR Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24399654, informatie over de verwerking van persoonsgegevens. THL is bereikbaar via telefoon 010-7504475 en per e-mail: info@thladvocaten.nl

THL Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.thladvocaten.nl en e-mail worden verkregen of gegenereerd. THL Advocaten vindt het belangrijk dat met persoonsgegevens veilig en zorgvuldig wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens THL Advocaten verwerkt en met welk doel, geldt voor de bezoekers van de website van THL Advocaten, de klanten van THL Advocaten en hun relaties, de bezoekers van evenementen van THL Advocaten en verder alle personen van wie THL Advocaten persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij THL Advocaten.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door THL Advocaten worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surfgedrag en andere gegevens over het gebruik van onze website.

THL Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Gebruik van persoonsgegevens

THL Advocaten gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Allereerst voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten aanzien van juridische dienstverlening en het voeren van (gerechtelijke) procedures. We gebruiken ook persoonsgegevens voor het innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing en om u te informeren over nieuws en nieuwe producten en diensten. Voorts gebruiken we persoonsgegevens voor de behandeling van klachten en vragen en voor werving en selectie. Wanneer u op onze website het contactformulier invult of ons een e-mail verstuurt, bewaren we de daarin opgenomen persoonsgegevens zolang als nodig is voor de afhandeling daarvan.

Inschakeling van derden

THL Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van THL Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan THL Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van THL Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door THL Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Cookies

De website van THL Advocaten maakt gebruik van zogenaamde analytische 'cookies'. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.
De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. THL Advocaten gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. THL Advocaten heeft Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres zal maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want THL Advocaten heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. THL Advocaten maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid  van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten

  • U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.
  • Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@thladvocaten.nl.
  • Als u een klacht heeft over hoe THL Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met THL Advocaten opnemen door een mail te sturen naar info@thladvocaten.nl of te bellen met 010-7504475. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.acm.nl/nl).

Bewaartermijn

THL Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging

THL Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. THL Advocaten heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

THL Advocaten behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. THL Advocaten adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. 

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 juni 2018.

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.