Nieuws-detail -

Kantonrechter stelt sportvereniging in het gelijk bij bezwaar tegen huurverhoging Gemeente

24 januari 2014 - Vastgoedrecht nieuws

Belangrijke uitspraak voor veel verenigingen!

De noodzaak tot bezuinigen is voor veel gemeenten aanleiding om de (huur)tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties op te schroeven. Verhoging van de huur heeft uiteraard een aanzienlijke lastenverzwaring voor de verenigingen tot gevolg. Contributies moeten omhoog. Dat kan voor clubleden met zich meebrengen dat zij hun lidmaatschap opzeggen. Een neerwaartse spiraal.


Dat het kan lonen om niet zonder meer akkoord te gaan met een huurverhoging blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam van 17 januari 2014. Voetbalvereniging Soccer Boys legde een forse huurverhoging door de gemeente Lansingerland ter toetsing voor aan de kantonrechter. Thöenes Van der Hoeff & Lichtenveldt Advocaten behartigde de belangen van Soccer Boys. En met succes. De kantonrechter zette een dikke streep door de huurverhoging. Hieronder volgt een korte samenvatting van de voorgeschiedenis en hetgeen zich in de procedure afspeelde.

Voorgeschiedenis

Soccer Boys, opgericht in 1960, heeft sinds september 1982 een huurovereenkomst met de gemeente Bleiswijk. Na een gemeentelijke fusie is gemeente Lansingerland verhuurder. In het licht van deze gemeentelijke fusie en de harmonisatie van huren binnen de nieuwe gemeente is Soccer Boys in 2011 akkoord gegaan met een aanzienlijke huurprijsverhoging van 52%. Als gevolg van subsidie kwam de uiteindelijke huurprijsverhoging neer op 29,5 %.

Dat de gemeente Lansingerland de sportverenigingen eind 2012 wederom een forse huurverhoging in het vooruitzicht stelde voor 2013 en de daarop volgende jaren, was voor Soccer Boys, verenigd in de belangenvereniging Verenigde Lansingerlanders (VLL) niet meer acceptabel . In het geval van Soccer Boys bedroeg de verhoging 62 %! Subsidies waren afgeschaft. Gesprekken bleken zinloos en een procedure onvermijdelijk.

VLL won advies in bij de Stichting Vereniging en Recht, die de gemeente namens alle sportverenigingen binnen Lansingerland verzocht haar huurprijzenbeleid bij te stellen. De gemeente weigerde. Uiteindelijk heeft Soccer Boys de stoute schoene aangetrokken. Soccer Boys meende dat zij zich kon beroepen op haar huurovereenkomst, die bepaalde dat de verhoging slechts kon bestaan uit een indexering van de afgesproken huurprijs.

De gemeente stelde zich echter op het standpunt dat zij de verhoging kon doorvoeren omdat de Gemeenteraad tot de nieuwe tarieven had besloten met het vaststellen van de nota huurtarieven voor sportaccommodaties. Verder vond de gemeente dat de verenigingen het veranderde huurprijzenbeleid dienden te aanvaarden in verband met de veranderde omstandigheden, waaronder in het bijzonder de financiële crisis.

Procedure

Het lukte VLL en de gemeente niet om het eens te worden. Soccer Boys wenste de huurverhoging niet te betalen en weigerde de incassomaatregelen van de gemeente Lansingerland af te wachten. Soccer Boys schakelde op advies van Stichting Vereniging en Recht THL Advocaten in. In mei 2013 is het geschil aanhangig gemaakt bij de kantonrechter te Rotterdam.

De kantonrechter stelde Soccer Boys in het gelijk. Uitgangspunt is en blijft dat Soccer Boys in beginsel onverkorte uitvoering van de huurovereenkomst mogen verwachten en daarop hun financieel beleid mogen baseren. Op grond van de huurovereenkomst wordt de huurprijs enkel jaarlijks verhoogd met indexering, tenzij partijen nadien een afwijkende regeling zijn overeengekomen of onverkorte nakoming van de overeengekomen regeling in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, aldus de kantonrechter.

Zo heeft de kantonrechter te Zutphen (ECLI:NL:RBZUT:2012:BW8073) in juni 2012 al eens bepaald dat als er sprake is van een scheefgroei als gevolg van prijsstijgingen van onroerende zaken in een periode van (in dat geval) ruim 30 jaar en daar tegenoverstaande indexering van de huurprijs, een der partijen op den duur onbillijk wordt benadeeld. Mede gelet op de in 2011 doorgevoerde forse huurprijsverhoging was daar bij Soccer Boys geen sprake van.

Verder overwoog de kantonrechter onder andere dat de enorme bezuinigingsopgave waarvoor de gemeente zich gesteld ziet, geen onvoorziene omstandigheid is, die maakt dat de gemeente van de bestaande huurovereenkomst mocht afwijken. Volgens de kantonrechter mocht de gemeente alleen indexeren zoals dat in de huurovereenkomst was opgenomen.

Het belang van het opstellen van een overeenkomst waarin de rechten van de vereniging goed zijn vastgelegd en/of het kennen van je juridische positive als huurder of verhuurder, blijkt eens te meer. De kantonrechter heeft geoordeeld dat van een huurovereenkomst niet zomaar mag worden afgeweken. En verder is het voor verenigingen goed om te weten dat de noodzaak tot huurverhoging als gevolg van de crisis volgens de kantonrechter niet zo'n uitzonderlijke omstandigheid is.

Informatie

THL Advocaten en de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht kennen een goede samenwerking als het gaat om (huur)geschillen tussen gemeenten en sportverenigingen. Arthur van der Hoeff , afgestudeerd meester in de rechten, is gespecialiseerd in het verenigingsrecht en verleent met zijn stichting juridisch advies en rechtsbijstand voor niet-commerciële verenigingen en hun bestuurders. Renate van der Hoeff is als advocaat gespecialiseerd in het huurrecht.

Wilt u meer weten over deze uitspraak, heeft uw vereniging een vergelijkbaar probleem of wilt u als gemeente meer weten over uw juridische positie ten opzichte van de sportverenigingen in uw gemeente? Neemt u dan contact op met Renate van der Hoeff, 010- 7504475 / rh@thladvocaten.nl of met Arthur van der Hoeff, 010-4588431 / info@verenigingenrecht.nl

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.