Nieuws-detail -

ONRECHTMATIGE UITLATINGEN DOOR BEWEERDELIJKE BESTUURDER VVE

02 februari 2021 - Vastgoedrecht nieuws

 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam: ECLI:NL:RBROT:2020:11805 heeft in kort geding geoordeeld over een vordering tot het intrekken van schriftelijke uitlatingen. De betreffende correspondentie was verzonden door een (beweerdelijke) bestuurder van een Vereniging van eigenaars (VvE) aan een notaris in verband met de verkoop van een appartementsrecht.

 

De feiten en omstandigheden

Wat was er aan de hand? In verband met de verkoop van het appartementsrecht van een appartementseigenaar (Markmonde) heeft de notaris de bestuurder van de VvE verzocht om opgave te doen van de verschillende bijdragen die eventueel door Markmonde nog dienden te worden betaald aan de VvE. Hierop heeft de wederpartij –die zich ten onrechte voordeed als bestuurder- de notaris onder andere bericht over (volgens haar) verschuldigde financiële bijdragen, een verhuurverbod van het appartement, alsmede voorwaarden voor ingebruikneming van het appartement. Een hierna door de wederpartij geleide vergadering van eigenaars verloopt chaotisch en de wederpartij negeert tegenstemmen van Markmonde. De wederpartij keurt haar eigen voorstellen eenzijdig goed. Op een later moment heeft de wederpartij documenten aan de notaris gestuurd die volgens Markmonde onjuistheden bevatten, waarover geen besluit genomen is door de vergadering van eigenaars en waardoor de verkoop van het appartementsrecht wordt gefrustreerd. De koper van het appartementsrecht heeft, gegeven het voorgaande, geen medewerking verleend aan de levering en wacht de beslissing in dit kort geding af.

 

Het geschil

Naar aanleiding van het gebeurde heeft Markmonde zich op het standpunt gesteld dat de wederpartij onrechtmatig heeft gehandeld omdat zij zich ten onrechte heeft laten inschrijven als bestuurder van de VvE. Aan haar onjuiste mededelingen aan de notaris ligt geen geldig besluit van de vergadering van eigenaars ten grondslag en zij heeft onrechtmatig gehandeld.

 

De Voorzieningenrechter overweegt dat de wederpartij zich uit eigener beweging en zonder medeweten en instemming van Markmonde heeft laten inschrijven in het Handelsregister als bestuurder van de VvE. Hiernaast heeft de wederpartij zich niet naar redelijkheid en billijkheid gedragen door de wijze waarop de vergadering van eigenaars heeft plaatsgevonden en de wederpartij op deze vergadering eenzijdig en met het negeren van de tegenstemmen van Markmonde, alle voorstellen heeft goedgekeurd. De aan de notaris verstrekte informatie was niet gebaseerd op rechtsgeldige besluiten van de vergadering van eigenaars en de wederpartij –zich ten onrechte voordoende als bestuurder van de VvE- heeft de notaris onjuist en onvolledig geïnformeerd. Hierdoor heeft de wederpartij onrechtmatig gehandeld jegens Markmonde.

 

De voorzieningenrechter van de rechtbank

De slotsom is dat de wederpartij persoonlijk wordt veroordeeld om, op straffe van betaling van dwangsommen, aan de notaris schriftelijk mede te delen dat zij haar correspondentie intrekt en dat de notaris deze correspondentie met bijlagen als niet verzonden kan beschouwen en kan negeren. Ook wordt de wederpartij in de proceskosten veroordeeld.

 

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Beekman (tel: 010-7504475 of e-mail pb@thladvocaten.nl).

 

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.