Nieuws-detail -

Wetsvoorstel: burgemeester mag pand sluiten bij wapenvondst of ernstig geweld tegen woning

12 januari 2023 - Vastgoedrecht nieuws

Huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte of middenstandsbedrijfsruimte kunnen net als andere overeenkomsten worden ontbonden (beëindigd) als de huurder of de verhuurder zich niet aan de afspraken houdt. Als de verhuurder wil ontbinden, bijvoorbeeld omdat de huurder het gehuurde zonder toestemming onderverhuurt, kan dat echter alleen via de rechter. 

Een belangrijke uitzondering op de regel dat ontbinding van een huurovereenkomst via de rechter moet lopen, is de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder nadat de burgemeester een pand heeft gesloten. Tot zo’n sluiting is de burgemeester met name bevoegd als in een pand in strijd wordt gehandeld met de Opiumwet en als door gedragingen in de woning de openbare orde wordt verstoord. Die laatste grond wordt in de rechtspraak streng toegepast. Pas als sprake is van ernstige en structurele overlast waartegen mildere vormen van aanpak hebben gefaald, komt een sluiting in beeld.

De laatste jaren komt het, zeker in de grote steden, steeds vaker voor dat geweld zich richt tegen woningen. Zo worden woningen beschoten, worden brandbommen naar woningen gegooid en explosieven aan deurklinken gehangen. Dat geweld richt zich in de regel tegen de bewoners van de betreffende woning en leidt tot grote onrust bij omwonenden, die vrezen voor herhaling. Op grond van de geldende regelgeving, kan de burgemeester in deze gevallen echter niet overgaan tot sluiting van de woning. Er is in de genoemde gevallen uiteraard wel sprake van overlast, maar niet van gedragingen in de woning. Een bekend voorbeeld uit de rechtspraak is dat waarin explosieven naar een woning in Nieuwstadt waren gegooid. Volgens de hoogste bestuursrechter betrof dat geen gedraging in de woning en was er dus geen grondslag voor de burgemeester om de woning te sluiten.

Er is nu een wetsvoorstel ingediend dat moet gaan voorzien in de mogelijkheid voor de burgemeester om wel over te gaan tot sluiting bij geweld tegen panden en bij het aantreffen van één of meer vuurwapens daarin  Sluiting moet, als het voorstel wordt aangenomen, mogelijk zijn als:

- door ernstig geweld, of bedreiging daarmee, in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning of het lokaal of op het erf of in de onmiddellijke nabijheid van het erf, de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van een zodanige verstoring;
- door het aantreffen in de woning of het lokaal of op het erf van een wapen als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van een zodanige verstoring.

De bevoegdheid tot sluiting is er dus ook in het geval van bedreiging met ernstig geweld en ernstige vrees voor het ontstaan van een verstoring van de openbare orde.

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede- en Eerste Kamer. We houden u op de hoogte.

Voor meer informatie over dit onderwerp of advies kunt u contact opnemen met Erik Lichtenveldt (telefoonnummer: 010-7504475 of el@thladvocaten.nl).
Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.