Nieuws-detail -

Onrechtmatige ontruiming? Huurder moet schade bewijzen.

22 maart 2023 - Vastgoedrecht nieuws

In een uitspraak van december vorig jaar heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wie wat moet bewijzen als het gaat om schade als gevolg van een onrechtmatige ontruiming. Hieronder zal ik de uitspraak bespreken, maar eerst zal ik uiteenzetten wanneer een ontruiming onrechtmatig is.

Onrechtmatige ontruiming

Er is sprake van een onrechtmatige ontruiming als een verhuurder op basis van een vonnis tot ontruiming over gaat en dat vonnis later bij een hogere rechter geen stand houdt. In zo’n geval, waarin dus achteraf blijkt dat niet ontruimd had mogen worden, staat vast dat de verhuurder schadeplichtig is. Wat precies de schade is als gevolg van vernietiging van uit de woning ontruimde zaken, is in de regel niet eenvoudig vast te stellen. Er is vaak nog wel meer schade, denk aan het moeten huren van een duurdere woning, maar daarover gaat de uitspraak van de Hoge Raad niet.

Wat was er aan de hand?

In de zaak die tot de uitspraak van de Hoge Raad leidde, ging het om de ontruiming van een horecaonderneming. Ontruiming vond plaats op grond van een vonnis van de kantonrechter, dat vervolgens door het Hof werd vernietigd. De huurder vorderde vervolgens een vergoeding van € 100.000,-- aan waarde van zaken die bij de ontruiming waren afgevoerd. Dat een behoorlijke hoeveelheid zaken was afgevoerd, stond vast. De kosten van de ontruiming bedroegen namelijk € 8.000,--. De huurder stelde dat onder meer een bar, een toonbank, geluidspanelen, lambrisering en inventaris was afgevoerd. Er was echter geen boekhouding of ander bewijs van wat nu precies was afgevoerd en wat daarvan dan de waarde zou zijn.

Uitspraak Hof en Hoge Raad

Het Hof wees de vordering tot schadevergoeding geheel af bij gebrek aan onderbouwing. De Hoge Raad ging daarin mee en stelde dat weliswaar was komen vast te staan dat bij de ontruiming zaken waren afgevoerd, maar dat onvoldoende onderbouwd was dat het ging om zaken die financiële waarde hadden.

De procureur-generaal, die de Hoge Raad adviseert voordat uitspraak wordt gedaan, kwam overigens tot een ander oordeel. Hij stelde dat in een geval als het onderhavige moet worden vastgesteld dat vaststaat dat schade is geleden. Er was immers ontruimd en er waren zaken afgevoerd. Als de rechter de omvang van het schadebedrag niet exact kan vaststellen, dient de rechter op grond van de wet die schade te schatten. Dat had dus volgens de procureur generaal hier moeten gebeuren. De Hoge Raad is echter strenger voor de huurders geweest.  

In de praktijk

In de praktijk, zeker als het gaat om woningen, zal het in de regel voor huurders lastig zijn om aan te tonen welke zaken nu precies bij een ontruiming uit de woning zijn verwijderd en welke waarde deze vertegenwoordigden. Met de uitspraak van de Hoge Raad is het in die gevallen onmogelijk worden om schadevergoeding te vorderen, ook al staat vast dat er wel degelijk zaken zijn ontruimd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Lichtenveldt (telefoonnummer: 010-7504475 of el@thladvocaten.nl)

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.