Nieuws-detail -

Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen tijdens ziekte

04 november 2015 - Arbeidsrecht nieuws

Na de kantonrechter en het Gerechtshof in Den Haag, heeft ook de hoge raad geoordeeld dat de Staat vakantiedagen moet vergoeden die arbeidsongeschikte werknemers zijn misgelopen doordat de Nederlandse wet voor 1 januari 2012 niet was aangepast aan de Europese arbeidstijdenrichtlijn.

Op grond van de Europese arbeidstijdenrichtlijn moeten lidstaten de nodige maatregelen treffen, opdat alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon wordt toegekend van tenminste vier weken, ongeacht of werknemers ziek zijn of niet. Aan deze richtlijn moest uiterlijk op 23 november 1996 worden voldaan.

Tot 1 januari 2012 bepaalde de Nederlandse wetgeving echter dat een werknemer die wegens ziekte geen arbeid verricht, uitsluitend over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwde. Deze wettelijke regeling was dus in strijd met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. De werknemer die bijvoorbeeld twee jaar ziek is, bouwde volgens de Nederlandse wetgeving tot 1 januari 2012 alleen over de laatste zes maanden van die twee jaar vakantiedagen op, terwijl op grond van de arbeidstijdenrichtlijn gedurende de hele ziekteperiode vakantie wordt opgebouwd.

Twee werknemers hebben procedures tegen de Staat opgestart. Beide werknemers waren langere tijd arbeidsongeschikt en ontvingen van hun werkgever, conform de Nederlandse wetgeving, een vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen die zij hadden opgebouwd gedurende de laatste zes maanden van hun ziekte. De werknemers vorderden van de Staat schadevergoeding voor de vakantiedagen die niet waren uitgekeerd. Zij stelden dat bij een juiste en tijdige implementering van de richtlijn hun aanspraak aanzienlijk groter was geweest, namelijk – minimaal – twintig dagen per ziektejaar.

Zowel de kantonrechter als het hof wezen de vorderingen van de werknemers toe. De hoge raad deed dat in een uitspraak van 18 september jl. ook. De Hoge Raad overwoog dat de staat onrechtmatig gehandeld heeft door wetgeving niet tijdig aan te passen aan de Europese richtlijn. De staat moet de schade van de werknemers vergoeden. Die schade bestaat uit de vergoeding van de vakantiedagen die de werknemers zijn misgelopen.

Het spreekt vanzelf dat deze zaak nog een staartje krijgt. Aangezien het Europese Hof al in 2009 oordeelde dat het Nederlandse recht in strijd was met de richtlijn en het tot 2012 heeft geduurd tot de wet werd aangepast, zijn er veel claims te verwachten van werknemers die in die periode langdurig ziek zijn geweest.

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Erik Lichtenveldt  (tel: 010-7504475 of e-mail el@thladvocaten.nl)

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.