Nieuws-detail -

Zieke werknemer hoeft niet mee te werken aan mediation met door werkgever opgedrongen mediator

03 november 2023 - Arbeidsrecht nieuws

Tijdens (de eerste twee jaren van) ziekte heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon. In een aantal gevallen heeft de werkgever het recht om het loon tijdens ziekte stop te zetten. Een van die gevallen doet zich voor als de werknemer ‘zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige, gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen om passende arbeid te verrichten.’ Zo’n geval van een loonstop kan zich voordoen als de werknemer weigert mee te werken aan mediation. De kantonrechter in Amsterdam moest zich daarover in een uitspraak van 26 september jl. buigen.

Wat was er aan de hand?

De werknemer was uitgevallen wegens klachten aan zijn pols en een arbeidsconflict met de werkgever. De bedrijfsarts adviseerde de werkgever en de werknemer om in gesprek te gaan met een mediator, waarna de werkgever via de Arbodienst een mediator inschakelt. Die mediator plant vervolgens een eerste gesprek in op het kantoor van de werkgever. Daarop laat de familie van de werknemer weten dat zijn psycholoog heeft aangegeven dat de werknemer niet in staat is tot het voeren van een mediationgesprek bij en met de werkgever.

De werkgever accepteert de weigering niet, trekt in twijfel dat de psycholoog van de werknemer heeft geadviseerd zoals de werknemer had gesteld en deelt de werknemer mee dat hij verplicht is om mee te werken aan mediation. De werkgever vraagt de mediator om op korte termijn alsnog een afspraak te plannen, wat de mediator ook doet.

Vervolgens schakelt de werknemer een jurist in, die de mediator verwijt dat hij zich eenzijdig door de werkgever heeft laten inschakelen en vervolgens met de werkgever de werknemer onder druk is blijven zetten om op zijn afspraak te verschijnen. Voorts blijkt de psycholoog wel degelijk, in een brief aan de huisarts van de werknemer, te hebben verklaard dat de werknemer een gesprek met de werkgever niet aan zou kunnen. De mediator trekt zich daarna wel terug wegens ‘gebrek aan draagkracht’, maar de werkgever houdt voet bij stuk en stopt met betalen van loon per 26 juni 2023. Op 25 juli 2023 schrijft de bedrijfsarts dat de werknemer op dat moment niet belastbaar is met mediation, maar de loonstop blijft in stand. De werknemer start daarop, in augustus 2023, een loonvorderingsprocedure.

Wat beslist de kantonrechter

De kantonrechter beslist dat geen sprake is geweest van een redelijk voorschrift van de werkgever dat de werknemer heeft geweigerd en dat er dus geen reden is geweest om het loon stop te zetten. Daartoe acht de kantonrechter allereerst van belang dat de mediator eenzijdig door de werkgever is gekozen, wat afbreuk doet aan zijn onpartijdigheid. Daarmee was volgens de kantonrechter geen sprake van een redelijk voorschrift. Daar kwam nog bij dat de psycholoog van de werknemer en later ook de bedrijfsarts hadden geconcludeerd dat de werknemer niet tot mediation in staat was.

Ten slotte

Mediation wordt vaak voorgeschreven als sprake is van een arbeidsconflict. Van de werknemer en de werkgever kan worden verwacht aan mediation mee te werken als dat door de bedrijfsarts wordt geadviseerd. Uit deze uitspraak blijkt dat de werkgever er verstandig aan doet met de werknemer in overleg te gaan over de persoon van de mediator. Denkbaar en gebruikelijk is het voordragen van drie personen waaruit de werknemer er één kan kiezen. Opdringen van een mediator is in ieder geval niet verstandig. 

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Erik Lichtenveldt (tel: 010 – 750 44 75 of e-mail: el@thladvocaten.nl).   

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.