Nieuws-detail -

De lease-auto tijdens ziekte; inleveren of doorrijden?

07 september 2021 - Arbeidsrecht nieuws

Inleiding

Als een werknemer met een lease-auto langere tijd ziek is, komt vaak de vraag naar voren of de lease-auto moet worden ingeleverd. In een recente uitspraak heeft het Hof Den Haag zich uitgelaten over de vraag of dat is toegestaan en, zo ja, of daar dan een vergoeding tegenover moet staan.

Waar ging het over?

Op de arbeidsovereenkomst was een arbeidsreglement, later een personeelsgids, van toepassing waarin was bepaald dat de werknemer na zes maanden ziekte een eventuele lease-auto moest inleveren. In plaats van een lease-auto kon de werknemer ook kiezen voor een mobiliteitsbijdrage, die eveneens na zes maanden werd stopgezet. Uitgangspunt van de regeling was dus dat werknemers na zes maanden een lease-auto moesten inleveren zonder dat daar een vergoeding tegenover kwam te staan.

Standpunt werknemer

De werknemer verzette zich tegen de betreffende regeling. Volgens hem dient het ter beschikking stellen van een lease-auto, die ook privé kan worden gebruikt, als loon te worden aangemerkt. De werkgever is verplicht om het loon gedurende twee jaar ziekte door te betalen en dus kon volgens de werknemer de werkgever niet na zes maanden de lease-auto terugvorderen, althans niet zonder daar een compensatie voor te betalen.

Oordeel Hof

Het Hof Den Haag ging niet in het betoog van de werknemer mee. Daarbij zocht het Hof aansluiting bij de definitie van loon in het Burgerlijk Wetboek. Wat onder loon wordt verstaan, is namelijk limitatief in de wet (artikel 7:617 BW) geregeld. Het privégebruik van een lease-auto is in dat artikel niet als looncomponent opgenomen. De werknemer had nog betoogd dat de fiscus het privégebruik van een lease-auto wel onder het loonbegrip van de Wet Inkomstenbelasting brengt, maar die fiscale regeling maakt volgens het hof niet dat civielrechtelijk sprake is van loon.

Het Hof oordeelt tenslotte dat de werknemer is gehouden aan het reglement, waarin staat dat hij de lease-auto moet inleveren, en dat uit het reglement duidelijk blijkt dat hij daar geen vervangende vergoeding voor krijgt. Had hij gekozen voor de mobiliteitsbijdrage, dan zou deze ook geëindigd zijn na zes maanden.

Tenslotte

De werknemer ving hier dus bot. Uit deze uitspraken en eerdere uitspraken blijkt echter wel dat terugvorderen door de werkgever van een lease-auto – die tevens privé kan worden gebruikt – alleen kan als dat contractueel tussen werkgever en de werknemer is afgesproken. Het privégebruik van een lease-auto wordt namelijk (niet als loon maar wel) als een secundaire arbeidsvoorwaarde aangemerkt die niet zomaar, zonder afspraak daarover, kan worden ingetrokken. Het is dus zaak om bij aanvang van de arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken te maken over de gevallen waarin de auto moet worden ingeleverd en over een eventuele compensatie.

 

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Erik Lichtenveldt (tel: 010 – 750 44 75 of e-mail el@thladvocaten.nl).    

 

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.