Nieuws-detail -

Het voorwaardelijk gegeven ontslag op staande voet

24 september 2012 - Arbeidsrecht nieuws

Het ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel die een werkgever kan nemen en is alleen mogelijk als sprake is van een zogenaamde dringende reden.


Omdat de op staande voet ontslagen werknemer geen aanspraak heeft op een WW-uitkering, is de kans groot dat deze zich daar niet bij neer zal leggen. Er wordt dan ook relatief veel geprocedeerd over de geldigheid van een ontslag op staande voet.
In de rechtspraak is enkele keren geoordeeld over de mogelijkheid om een werknemer na een eerder ontslag op staande voet opnieuw, voor de tweede keer, op staande voet te ontslaan. Dat tweede ontslag wordt dan alleen gegeven voor het geval het eerdere gegeven ontslag op staande voet geen stand houdt. Zo'n tweede ontslag wordt ook wel een voorwaardelijk ontslag genoemd. Onlangs moest het Hof Leeuwarden zich weer eens over zo'n zaak buigen.

De casus

Het ging om een boekhouder die in 1973 bij een notariskantoor in dienst was getreden als notarisklerk en was opgeklommen tot boekhouder. Het notariskantoor betrof een samenwerking tussen verschillende notarissen. Die samenwerking liep niet goed, hetgeen leidde tot een splitsing van het kantoor waarbij de werknemers werden 'verdeeld' over de verschillende notarissen. Op verzoek van de echtgenoot van één van de notarissen, heeft de boekhouder op 31 januari 2008 salarissen overgemaakt naar een deel van het personeel dat niet bleek te zijn betaald door de andere notaris.

Per brief van 1 februari 2008 werd de werknemer op staande voet ontslagen wegens het niet uitvoeren van betalingsopdrachten van één van de notarissen werkzaam bij het notariskantoor, het tegenwerken van de huisaccountant, het niet afgeven van gevraagde codes, het in de stad lopen na een ziekmelding en het 's avonds in het pand aanwezig zijn.

Per brief van 21 februari 2008 werd aan de werknemer opnieuw, maar dan voorwaardelijk, ontslag op staande voet verleend om andere redenen, het onbevoegd betalen vanaf de kwaliteitsrekening van het notariskantoor. Gebleken was namelijk dat de werknemer gelden van die kwaliteitsrekening had gebruikt om de lonen te voldoen.

de uitspraak van het hof

De werknemer stelde zich bij de kantonrechter en bij het hof op het standpunt dat een tweede, voorwaardelijk, ontslag op staande voet juridisch niet mogelijk is. In 2007 oordeelde het hof Leeuwarden nog in die zin. Destijds overwoog het hof dat de werkgever met het geven ven een ontslag op staande voet als het ware de ontslaggrond fixeert, waarna het aan de werknemer is om zich te beraden over de juistheid en dringendheid van de opgegeven redenen voor het ontslag. De uitkomsten van verder onderzoek, naar andere gedragingen van de werknemer, kan de werknemer dan in beginsel niet als een subsidiair tweede ontslag op staande voet worden tegengeworpen, aldus het hof in 2007.

In de literatuur en enkele andere uitspraken werd een tweede, voorwaardelijk gegeven ontslag op staande voet wel mogelijk geoordeeld. Het Hof Leeuwarden gaat daar nu in mee. Het hof achtte het tweede gegeven ontslag mogelijk omdat het ging om andere verwijten dan de verwijten die ten grondslag waren gelegd aan het eerste ontslag en die nieuwe feiten pas aan de werkgever bekend waren geworden na het eerste ontslag op staande voet.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat nieuwe feiten, die boven water komen na een eerste ontslag op staande voet, aanleiding kunnen geven tot een tweede ontslag op staande voet. Het moet dan uiteraard wel gaan om nieuwe feiten die zo ernstig zijn dat een tweede ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Verder geldt dat eventuele nieuwe feiten in ieder geval niet alsnog aan het eerste ontslag ten grondslag kunnen worden gelegd. Wel kunnen nadere feiten die na het ontslag komen vast te staan, bijdragen aan het bewijs van de eerder opgegeven dringende reden. Er resteert dan een categorie feiten die weliswaar nieuw zijn, maar onvoldoende ernstig voor een tweede ontslag op staande voet en niet dienende ter bewijs van het eerdere gegeven ontslag op staande voet. Het is in voorkomende gevallen dus van groot belang om te bezien welke gevolgen kleven aan feiten die aan het licht komen na een ontslag op staande voet.

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Erik Lichtenveldt (tel: 010-7504475 of e-mail el@thladvocaten.nl)


Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.