Nieuws-detail -

Kan een concurrentiebeding ook per e-mail worden overeengekomen?

02 januari 2012 - Arbeidsrecht nieuws

In het Burgerlijk Wetboek ie bepaald is bepaald dat een concurrentiebeding slechts geldig is indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Over de eerste eis, het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste, heeft De Hoge Raad in 2008 een belangrijke uitspraak gedaan. Daaruit volgt voor de geldigheid van een concurrentiebeding niet vereist is dat sprake is van een ondertekende arbeidsovereenkomst waarin dat concurrentiebeding is opgenomen. Voldoende is dat de werknemer zich schriftelijk akkoord verklaard heeft met arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding is opgenomen, mits de inhoud van dat document aan de werknemer bekend is. Het gaat er volgens de Hoge Raad om dat een stuk met daarin het concurrentiebeding aan de werknemer ter hand is gesteld, zodat hij de consequenties goed heeft kunnen overwegen.


De Voorzieningenrechter te Dordrecht heeft zich onlangs over de vraag gebogen of een concurrentiebeding ook per e-mail kan worden overeengekomen. In de zaak waarin deze vraag speelde was het volgende aan de hand.

De werknemer en werkgever hadden onderhandeld over de indiensttreding van de werknemer. Aan de werknemer was een concept arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd toegezonden die onder meer een concurrentiebeding, proeftijdbeding, nevenwerkzaamhedenbeding en relatiebeding bevatte. Partijen e-mailden vervolgens over de strekking van het nevenwerkzaamhedenbeding. Uiteindelijk reageert de werknemer per e-mail: 'zo is het akkoord wat mij betreft'. Tot ondertekening van de arbeidsovereenkomst is het niet gekomen. De werknemer liet vervolgens telefonisch aan de werkgever weten dat hij afzag van indiensttreding omdat hij als zzp-er aan de slag zou gaan bij bedrijf X. De werkgever sprak de werknemer aan op nakoming van het concurrentiebeding.

De Voorzieningrechter oordeelde dat voldaan was aan het schriftelijkheidsvereiste en dus sprake was van een rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding. Hij stelde de situatie waarin per e-mail overeenstemming wordt bereikt over de toepasselijkheid van een concurrentiebeding gelijk met de situatie dat de werknemer de arbeidsovereenkomst per post zou hebben ontvangen en dat hij per brief zijn akkoordverklaring aan werkgever zou hebben gegeven.

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ariane Romijn van de sectie Arbeidsrecht (tel: 010-7504475 of e-mail ariane.romijn@thladvocaten.nl)

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.